Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

https://www.opondach.pl/wp-content/uploads/2023/04/swiadectwa_energetyczne-1280x1280.jpg
+48 602216107 (Artur Trębacz)
https://www.opondach.pl/wp-content/uploads/2023/04/swiadectwa_energetyczne_wzor.jpg

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków). Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Oferujemy świadectwa energetyczne dla domów jednorodzinnych, jak również mieszkań.
Zapraszam do kontaktu

+48 602216107 (Artur Trębacz)